Corporatie – nieuws

 • Reacties Aedes op kabinetsvoorstellen wijziging huurtoeslag
  on 19 januari 2018 at 15:33

  Aedes is blij met de voorgestelde maatregel om de huurtoeslag geleidelijker af te laten lopen. Het wetsvoorstel voor aanpassing van de huurtoeslag schrapt de harde inkomensgrenzen. Daardoor verdwijnt de armoedeval en verliezen huurders die net iets meer gaan verdienen hun huurtoeslag niet meer volledig. Aedes maakt zich echter zorgen over het schrappen van de zogenaamde KAN-bepaling, waardoor de eigen bijdrage in de huurtoeslag de komende jaren mogelijk sneller stijgt. Dat zijn de belangrijkste boodschappen van Aedes  voor de internetconsultatie over deze twee voorstellen. […]

 • Korting op verhuurderheffing in trek
  on 19 januari 2018 at 14:27

  Woningcorporaties maken flink gebruik van de kortingsmogelijkheden op de verhuurderheffing voor onder meer betaalbare nieuwbouw. Als corporaties de regeling in dit tempo blijven benutten, is het budget voor de heffingskorting nog voor de zomer 2018 uitgeput. […]

 • Nieuwe website over Wet Normering Topinkomens
  on 19 januari 2018 at 13:14

  De nieuwe website www.WNTgids.nl bevat veel informatie over de werking van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De website biedt ondersteuning voor in de praktijk vaak voorkomende vragen en tips voor het aanpakken van meer ingewikkelde WNT-vraagstukken en het beheersen van de administratieve WNT-lasten. De site is ontwikkeld door Axyos WNT Advies […]

 • Persberichten woningcorporaties
  on 19 januari 2018 at 12:54

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar. […]

 • Modernisering Huurcommissie kan beter
  on 19 januari 2018 at 10:38

  De modernisering van de Huurcommissie biedt kansen voor een betere en efficiëntere behandeling van geschillen, maar de nieuwe taken zijn nog onduidelijk. Aedes heeft de Tweede Kamer enkele suggesties gedaan om de kwaliteit en de werkwijze van de Huurcommissie verder te verbeteren.&nbs […]

 • Verschillende partijen aan tafel is succesfactor actieprogramma Weer Thuis!
  on 18 januari 2018 at 15:22

  Het actieprogramma Weer Thuis! brengt bestuurders van gemeenten, corporaties en zorgpartijen met elkaar aan tafel waar dat voorheen niet gebeurde. Het blijkt een van de succesfactoren om mensen uit de maatschappelijke opvang zo snel mogelijk weer zelfstandig te laten wonen met de juiste begeleiding. Die succesfactoren kwamen aan bod tijdens een bijeenkomst van Weer Thuis! en Platform31 op 18 januari 2018 in Ede. […]

 • Nader onderzoek nodig naar softwarepakketten voor marktwaardering
  on 18 januari 2018 at 15:20

  Er is meer onderzoek nodig om de softwarepakketten te certificeren die woningcorporaties gebruiken bij de marktwaardering van hun woningvoorraad. Dat bleek tijdens een bijeenkomst die Aedes op 12 januari 2018 organiseerde met accountants, softwareleveranciers, het ministerie van BZK, Fakton en certificeerders. Er was namelijk onduidelijkheid ontstaan over de planning, de inhoud en acceptatie van de certificering. […]

 • Bijstandsbewijs bruikbaar bij toewijzen van woningen
  on 18 januari 2018 at 11:00

  Woningcorporaties kunnen sinds de invoering van de Veegwet Wonen in juli 2017, ook woningen toewijzen als een huurder een ’schriftelijk bewijs van toekenning van algemene bijstand’ (bijstandsbewijs) heeft. Huishoudens hoeven dan geen andere inkomensgegevens meer aan te leveren, zoals een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Enkele woningcorporaties maken al gebruik van deze mogelijkheid, maar Aedes merkt dat nog niet alle woningcorporaties op de hoogte zijn van deze maatregel.&nbs […]

 • Beroep op Tweede Kamer: neem belemmeringen voor verduurzaming weg
  on 17 januari 2018 at 13:42

  Verduurzaming van corporatiewoningen is cruciaal voor een succesvolle energie- en warmtetransitie. Corporaties hebben die verduurzaming al flink versneld. Hun ambities worden echter geremd door minder financiële mogelijkheden en belemmerende regels. Dat schrijft Aedes in een brief aan de Tweede Kamer.&nbs […]

 • Peter Pinkhaar nieuwe directeur-bestuurder SHBO in Oosterhout
  on 17 januari 2018 at 10:02

  Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl. […]