Mercuur Bouw

Mercuur Bouw; uw Allround Bouwpartner.

Mercuur Bouw uit Purmerend is dé allround bouwpartner en renovatiespecialist voor meer dan 250 woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), vastgoedeigenaren, gemeenten, architecten, bedrijven en particulieren. Als hoofdaannemer voeren wij projecten stipt volgens afspraak uit, waarbij we maximale zorg besteden aan (bewoners) communicatie, duurzaamheid en efficiënte werkstromen. Samen met ketenpartners realiseren wij in met name Amsterdam en omstreken grote en kleine projecten, met als specialisatie (huur)woningmutaties. Daarnaast biedt Mercuur Bouw een aantal verrassende extra services, onder andere op het gebied van installatietechniek, thermografie, energiebesparing en het aanbrengen van interieur- en exterieurproducten zoals luifels, winkelinrichtingen en postkasten.

Maak kennis met Mercuur Bouw!

Het team
Het team van Mercuur Bouw telt 28 vaste werknemers, aangevuld met diverse zelfstandige professionals die regelmatig voor de van oorsprong Volendamse onderneming werken. Daarmee is Mercuur Bouw groot genoeg om op meer omvangrijke projecten in hoog tempo te presteren en compact genoeg om altijd maximale flexibiliteit te garanderen. Van oudsher zijn (planmatig) onderhoud, renovatie en mutatie bij Mercuur Bouw in uitstekende handen; tegenwoordig geldt hetzelfde voor nieuwbouw.

Specialist in renovatie
Alle vormen van renovatie zijn bij Mercuur Bouw in deskundige handen. Van ‘standaard’ timmerwerk en verbouwingen tot thermografie, elektrawerkzaamheden en beveiligingstechniek. Kennis van zaken en het beheersen van bijzondere specialismen zijn daarbij belangrijke bouwstenen. Als hoofdaannemer renoveert Mercuur Bouw projectmatig, planmatig en stand-alone, met inbegrip van mutatiewoningen en bedrijfsruimten. Mercuur Bouw adviseert en biedt totaaloplossingen bij onder andere:

  • het transformeren van sociale huurwoningen naar vrije sector;
  • het verkoop-gereed maken van huurwoningen;
  • het verbeteren van de leefbaarheid en woonomstandigheden;
  • het optimaal afstemmen van woningen op actuele en toekomstige woonwensen in samenhang met demografische en sociale ontwikkelingen;
  • het isoleren van bestaande woningen en bevorderen van duurzaamheid;
  • 30 jaar ervaring, z’n tijd 10 jaar vooruit.

Wie renoveert met Mercuur Bouw, bouwt op 30 jaar ervaring. Maar tegelijk op innovatief vermogen en een vooruitziende blik. Met onze renovatie-oplossingen voor de woonwensen van morgen zijn we onze tijd misschien wel 10 jaar vooruit.

Deskundig in Nieuwbouw
Zowel in calculatie, voorbereiding als uitvoering beschikt Mercuur Bouw over mensen met heel veel nieuwbouwervaring. Ervaring die zich uitstrekt van scholen en zwembaden tot woningbouw, kantoren en bedrijfs(verzamel)gebouwen. Het resultaat: zorgvuldig plannen, efficiënt werken, concurrerend begroten, verwachtingen overtreffen. Wij geloven in traditionele kwaliteit, tot stand gebracht met nieuwe werkmethodes. Zoals bouwtijdverkorting door consequente toepassing van LEAN-systematieken en faalkosten-minimalisering door vergaande BIM-implementatie. Mercuur Bouw toont initiatief, denkt mee, budgetteert reëel, en beheer(s)t planningen. Daarmee is Mercuur Bouw de aantrekkelijke nieuwbouwpartner voor projectontwikkelaars, architecten, corporaties, overheden, bedrijven én particulieren. Ook in bouwteamverband!

Vertrouwd in onderhoud
Planmatig, projectmatig, woningmutaties, klachtenservice; Mercuur Bouw is al decennia lang vertrouwd met onderhoud. Daarbij draait alles om het tevreden stellen van ‘de klant van de klant’ (in de meeste gevallen huurders bij woningcorporaties) en om het conserveren en daarmee in waarde houden van vastgoed. Omdat onderhoud een specifieke bouwdiscipline is, heeft Mercuur Bouw een eigen divisie onderhoud. Planning, voorbereiding en workflow worden aangestuurd door ervaren onderhoudsdeskundigen. Daardoor verloopt ieder onderhoudsproces zoals opdrachtgevers dat graag zien: stipt op tijd, volgens afspraak en met een zorgvuldige voortgangs- en opleveringsrapportage. Zo maakt Mercuur Bouw onderhoud niet alleen beheersbaar, maar ook optimaal planbaar en doelmatig. Kortom: Mercuur Bouw ontzorgt woningcorporaties dagelijks door vertrouwd onderhoud.

Duurzaamheid
Mercuur Bouw helpt u energie besparen d.m.v. de juiste isolatie en stelt uw energielabels vast. Mercuur Bouw beschikt over een hoog kennisniveau op het gebied van duurzaam renoveren. Op basis daarvan staan wij opdrachtgevers terzijde bij het bereiken van. Wij adviseren over het beperken van benodigde energie voor verwarming en koeling, waarbij tegelijk een reductie van CO2-uitstoot optreedt. En uiteraard geven wij uitvoering aan de werkzaamheden die de energieprestaties van gebouwen sterk ten goede komen: muurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouw-isolatie, HR++ glas en energiezuinige oplossingen voor kruipruimtes. Mercuur Bouw verricht ook onderzoek naar energieverbruik en stookkosten en inspecteert bestaande (na)isolatie-situaties om mogelijke verbeteringen snel in kaart te brengen. Met Mercuur Bouw als duurzame bouwpartner krijgen uw isolatie-inspanningen als verhuurder meteen al het label ‘uitstekend’!

CO2-prestatieladder
Wij als Mercuur Bouw hebben duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel staan. Om deze reden hebben wij besloten om niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen en hiermee meer inzicht te verkrijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht, welke wij halfjaarlijks updaten.

Meer informatie? Kijk op www.mercuurbouw.nl.

 

Nieuwbouwwoning Zuideinde 25 te Volendam