Bouw – nieuws

 • RWS presenteert internationale innovaties wegen en bruggen
  on 17 augustus 2018 at 12:16

  Infravation is een internationaal innovatieprogramma van wegbeheerders uit 9 Europese landen – Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Nederland – en daarnaast de Verenigde Staten en Israël. In het najaar van 2015 zijn negen Infravation-projecten gestart met als doel om veelbelovende innovaties in aanleg en onderhoud van wegen en bruggen versneld toe te passen. […]

 • Doe mee aan de Gelderland Arbeidswijs 2018 en kom naar één van de inspiratiesessies!
  on 17 augustus 2018 at 11:28

  Gelderland Arbeidswijs is een open innovatie traject van Provincie Gelderland met als doel vernieuwende ideeën uit de markt op te halen die de kloof tussen leren en werken kunnen dichten. Dit jaar wordt de focus gelegd op de technologische revolutie en hoe dit nieuwe kansen creëert voor leren en werken. De beste ideeën maken kans op een investeringsprijs en begeleiding van het idee naar de praktijk in Gelderland. Iedereen kan meedoen! […]

 • Uitvoering 3e WW jaar binnenkort een feit; werkgevers ontvangen brief in augustus
  on 17 augustus 2018 at 11:14

  In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat de wettelijke WW-duur geleidelijk wordt verkort van 38 naar 24 maanden. Via een private aanvullende verzekering op cao-niveau kunnen de bestaande duur en hoogte van de WW-uitkeringen echter worden gehandhaafd. Werkgevers en vakbonden moesten daar per sector dus afspraken over maken. In de bouw- en infrasector is dat inderdaad gebeurd. Alle administratieve hobbels en procesafspraken daarover zijn inmiddels gemaakt en het systeem kan binnenkort starten. Hieronder leest u meer, ook over hoe u binnenkort verder wordt geïnformeerd en waar u meer informatie kunt krijgen. […]

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wat is de stand van zaken?
  on 15 augustus 2018 at 04:00

  Eind juni heeft minister Ollongren de Eerste Kamer in een brief op de hoogte gebracht van de stand van de zaken van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. De minister is voornemens om de Wet Kwaliteitsborging gelijk met de nieuwe Omgevingswet in te laten gaan, de beoogde invoeringsdatum is halverwege 2021, en adviseert de Eerste Kamer de behandeling van de Wet voort te zetten. […]

 • Nieuwsbrief regio Zuid juli-augustus 2018
  on 14 augustus 2018 at 13:14

  Zoals u van ons gewend bent plaatsen we de digitaal aan alle regioleden verstuurde nieuwsbrief ook hier op de website. U kunt de nieuwsbrief hier nalezen. […]