Bouw – nieuws

  • Onderhandelingsakkoord cao Railinfrastructuur
   on 20 april 2021 at 09:56

   Op 7 april 2021 hebben partijen, betrokken bij de cao Railinfrastructuur (cao RIS), een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao tot eind 2022.

  • Meer dan 550 deelnemers voor succesvol Future Builders Day
   on 20 april 2021 at 09:33

   Meer dan 25 sprekers uit het bedrijfsleven, onderwijs en opdrachtgevers kijken terug op een succesvolle Future Builders Day. Het online event op 15 april 2021 trok meer dan 550 deelnemers.

  • Pilot optimalisatie aansluitproces nieuwbouw
   on 20 april 2021 at 08:30

   Samenwerkingsorganisatie Synfra doet dit jaar ervaring op met het toepassen van lange mantelbuizen bij nieuwbouw in de provincies Brabant en Limburg. Hierdoor ontstaat er meer planningsvrijheid voor zowel bouwaannemer als kabel en leidingaannemer en de veiligheid neemt toe.

  • Twentse bouw- en infra-ondernemers zijn klaar voor grote bouwopgave
   on 19 april 2021 at 14:22

   De coronacrisis heeft de behoefte naar betaalbare woningen alleen maar versneld. Een steeds grotere groep migranten vanuit het westen en midden van Nederland ontdekt de voordelen van het wonen in de regio Twente. Daarom is het nu echt noodzakelijk om het bouwtempo in Twente op te schroeven.

  • Nieuwe Leidraad RGS gaat zorgen voor betere samenwerking
   on 19 april 2021 at 12:57

   De Leidraad RGS, resultaatgericht samenwerken, is gelanceerd. Samen met OnderhoudNL en Aedes ontwikkelden we het document waardoor beter samengewerkt kan worden. Direct na de lancering is de Leidraad al ruim 800 keer over de (digitale) toonbank gegaan.

  • Arcadis merkt sterke vraag naar klimaat- en milieuadviezen
   on 20 april 2021 at 09:41

   Advies- en ingenieursbureau Arcadis merkt een aanhoudende vraag naar oplossingen voor water- en milieuvraagstukken. Vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk is er meer werk. Daarnaast heeft het bedrijf ook meer te doen op het gebied van infrastructuur. Evengoed sloot Arcadis het eerste kwartaal af met een lagere omzet.

  • Heembouw ziet omzet in coronajaar dalen
   on 20 april 2021 at 09:09

   Heembouw heeft in 2020 een omzet van 206 miljoen euro geboekt. De nettowinst steeg naar 15 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Cobouw50-bouwer

  • Boren voor landaansluiting windpark Hollandse Kust Noord
   on 20 april 2021 at 09:00

   Aannemer NRG is voor TenneT begonnen met realiseren van de landverbinding voor aansluiting van de windparken voor Hollandse Kust Noord. Over twaalf tracé s vinden gestuurde boringen plaats.

  • Stikstof: Domino-effect dreigt voor tientallen infraprojecten Rijk en provincies
   on 20 april 2021 at 04:00

   Rijkswaterstaat en provincies maken zich ernstig zorgen over tientallen wegenbouwprojecten. Die zouden dit jaar vergund worden, maar lopen mogelijk flinke vertraging op door de recente stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw.

  • Raad van Arbitrage wil af van bouwclubimago en krijgt nieuwe naam
   on 19 april 2021 at 14:00

   Is de Raad van Arbitrage voor de Bouw er vooral voor bouwbedrijven? Nee, maar dat idee leeft wel onder opdrachtgevers. Daarom wordt de naam van het ruim honderd jaar oude instituut aangepast.